CEO Zubi - học tập và tôn vinh nhà thiết kế tài ba Steve Jobs

    CEO Zubi - học tập và tôn vinh Steve Jobs. Ông không chỉ là 1 nhà thiết kế đẳng cấp, mà còn là bậc thầy của Thuyết Trình. 1 người đã làm thay đổi thế giới Công Nghệ trên toàn thế giới.
Không có nhận xét nào: