Hồ Hữu Thái
Người sáng lập, Chủ tịch công ty Zubi

Năm sinh: 1992
Quê quán: Thanh Hóa
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Nơi sống hiện tại: Hà Nội
Người sáng lập: Zubi Cloud, Zumi Media, Zumi Spa, Zumi Beauty, Zedu Academy, Zoomhou, Notiday, Amuni, 36land

Hiện nay Anh là người sáng lập và Chủ tịch công ty, Giám đốc điều hành Công ty Công Nghệ Và Truyền Thông Zubi, Sáng lập Zubi Cloud, Sáng lập Zumi Media. Năm 2015, Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội. Từ năm 2010, Anh làm việc tự do về lĩnh vực Internet với vị trí lập trình viên, thiết kế đồ họa… và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ít nói, sống tham vọng nhưng rất hiền lành, hòa đồng, cởi mở. Trong công việc, anh luộn tạo mọi điều kiện để khuyến khích sự sáng tạo, chủ động của nhân viên. Với anh, con người chính là mấu chốt, là chìa khóa thành công của công ty.


Một số hình ảnh cá nhân: