CEO Zubi - tuổi trẻ phải dám nghĩ, dám làm

    Tuổi trẻ quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với thất bại để vươn lên. Già rồi muốn thất bại cũng không còn cơ hội đâu.
    Còn trẻ hai từ kỵ nhất không được phép sử dụng đó chính là "em sợ".
    Vậy bạn đã dám làm gì táo bạo nhất gần đây rồi?Không có nhận xét nào: