Mọi nơi ta dặt chân den dều có những kỷ niệm

    Mọi nơi ta đã đặt chân tới đều gắn với những kỷ niệm đẹp. 
    Dẫu ta có thể quên ngay lúc này. Nhưng sẽ luôn nhớ khi nghĩ về nó, khi chạm tới nó.

Không có nhận xét nào: