Sống có đam mê, Thành công sẽ đến với bạn

  Nếu bạn không lập kế hoạch cho mình, bạn sẽ làm theo kế hoạch của người khác. Và đoán thử xem kế hoạch đó dành cho bạn như thế nào? KHÔNG CÓ GÌ CẢ.
  If you don’t design your own plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Nothing.”
  - Jim Rohn-

  2. Lúc đầu tôi muốn giúp những người nghèo ở Chicagô. Tôi muốn tạo nhiều cơ hội cho cộng đồng này. Tôi muốn giúp những người này. Đó là lý do dẫn dắt tôi vào chính trị, chứ không phải ngay từ đầu tôi muốn là Tổng thống.

  Khi có đam mê , sau một thời gian sẽ tự đi lên. Nếu chỉ chăm chăm muốn trở thành một ai đó thì khó. Ví dụ như Bill Gates. Tôi không nghĩ ông ấy khởi đầu đã muốn trở thành tỷ phú. Mà ông ấy đam mê lập trình.

  Lời khuyên quan trọng nhất của tôi là hãy tìm điều gì đó mà bạn thật sự quan tâm. Hãy tìm điều gì đó khiến bạn hứng thú.
  -Tổng thống Barack Obama-

  3.Người ta có câu : ”Hãy theo đuổi đam mê! Thành công sẽ đến với bạn”.

Không có nhận xét nào: