Thai AiTi hành trình tìm kiếm thành công trên internet


    Đường đến thành công không phải đơn giản, nhưng cũng không quá khó nếu mỗi chúng ta biết nỗ lực hết mình và cố gắng, Tôi là ThaiAiTi và tôi luôn quan niệm rằng chỉ cần bạn đam mê, nhiệt huyết thì thành công sẽ chạy theo bạn.


    Năm 2015, Tôi đã Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội. Từ năm 2010, tôi làm việc tự do về lĩnh vực Internet với vị trí lập trình viên, thiết kế đồ họa… và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
    Ít nói, sống tham vọng nhưng rất hiền lành, hòa đồng, cởi mở. Trong công việc, tôi luộn cố gắng tạo mọi điều kiện để khuyến khích sự sáng tạo, chủ động của nhân viên. Với suy nghĩ rằng con người chính là mấu chốt, là chìa khóa thành công của công ty.


Không có nhận xét nào: