Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội

  Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
  Vội vàng sum họp vội chia xa.
  Vội ăn, vội nói rồi vội thở
  Vội hưởng thụ mau để vội già.
  Vội sinh, vội tử, vội một đời
  Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
  Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
  Vội vã tìm nhau, vội rã rời...
  Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
  Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
  Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
  Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
  Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
  Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
  '' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội
  Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...
  Vội quên, vội nhớ vội đi, về
  Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
  Có ai Giác lộ bàn chân vội
Không có nhận xét nào: