Có một chiều mưa rơi, nhìn mưa qua cửa sổ    Có một chiều mưa rơi, nhìn mưa qua cửa sổ 
    Một chiều mưa rơi trên phố vắng không người 
    Có một chiều mưa rơi, bầu trời mây đen lạnh 
    Mưa rơi như gào thét chạm đến sâu thẳm tâm hồn 


Không có nhận xét nào: