Đam mê làm chủ hay làm thuê suốt đời.

    Thành công không phải là số tiền bạn kiếm được, mà là con trường bạn trưởng thành đến đâu.
    Khi thành lập công ty, hãy nghĩ ngay bán công ty.
    #Đam mê làm chủ hay làm thuê suốt đời.
    #đi làm thuê hay tự kinh doanh

    CEO Zubi – Offline Thành phố sáng tạo khởi nghiệp


Không có nhận xét nào: