Đi cùng tôi, bạn sẽ luôn là người đồng hành.

    Ngày kia chạy xong xuôi hết dự án cho khách hàng.
    Mình sẽ nhận thêm 2 - 5 bạn thực sự hữu duyên về đào tạo để cho đi giá trị đích thực.
    Bạn nào thực sự định hướng lâu dài với nghề web, online marketing thì hãy trao đổi nhé để đỡ làm lãng phí thời gian của nhau.
    Không dám sẽ cho bạn giàu sang, nhưng chắc sẽ giúp bạn có công việc ổn định và lâu dài. 
    Đi cùng tôi, bạn sẽ luôn là người đồng hành.
Không có nhận xét nào: