Từng chặng đường dài mà ta qua, Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

    Từng chặng đường dài mà ta qua 
    Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Không có nhận xét nào: