Đừng ham làm mọi thứ để giàu sang trước mắt. "Cái gì nhanh đến thì nhanh mất"

    Phải làm sao để hệ thống hóa mọi thứ.!!!
    Đừng vội hưởng thụ, hãy cứ từ từ Tạo ra giá trị dựa trên khả năng của bản thân. Đừng bjo hưởng thụ thành quả của người khác dù ít dù nhiều. 
    Đừng ham làm mọi thứ để giàu sang trước mắt. "Cái gì nhanh đến thì nhanh mất" 

Không có nhận xét nào: