Đừng ngồi đó so sánh Wordpress vs Joomla, Drupal, Blogspot

  Hiểu chưa sâu, tường chưa tận thì đừng phát ngôn linh tinh.
  Giống như 1 người nông dân đi cày, Đừng đổ lỗi cho con trâu yếu, quan trọng là người điều khiển đó biết cách sử dụng nó như thế nào 1 cách hiệu quả.
  --> Đừng đưa ra bất kỳ lý do? hãy lsao làm tốt nó nhất có thể.
  Lướt trên newfeed, thấy Nhiều người phán, ngay cả các coder cũng phán.
  Wordpress bảo mật kém, ko trong sáng, còn joomla hiệu năng hơn, xử lý tốt hơn, bảo mật tốt hơn., Drupal thì khó và phức tạp, blog đơn giản bỏ mịa.
  --> Đừng ngồi đó lãng phí thời gian than thở, vì bất kỳ cái nào cũng đều có tốt và xấu. Những thứ đó chỉ là công cụ, quan trọng là đích đến và mục đích sử dụng. còn tôi tâm đắc nhất là cách mình sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả.
  --> Ngay chính con người bạn, đừng so sánh với bất kỳ ai, vì mỗi người chúng ta có những thế mạnh, hãy lsao biết tận dụng thế mạnh đó. Đừng ngồi đó phí thời gian để than thở. Trong lúc bạn ngồi than thở, tôi đã đi 1 quãng đường xa rồi.
  Hãy cảm ơn vì những thứ đã có, giúp chúng ta có những nền tảng tốt.


  Đừng ngồi đó so sánh Wordpress vs Joomla, Drupal, Blogspot


Không có nhận xét nào: