Chơi thể thao hay đi cafe sau giờ tan sở ở Công ty


    Mỗi buổi chiều, thay vì đi đá bóng, đổ mồ hôi chạy theo quả bóng. Bạn hãy dành thời gian đó đưa gia đình đi chơi, hoặc đi cafe với bạn bè, hoặc ngồi 1 góc bình yên nào đó. 
    Không chừng sẽ nẩy ra được nhiều vấn đề, nhiều ý tưởng hay ho đấy. 
    - Suy nghĩ của 1 kẻ lười thể thao cho hay -

Không có nhận xét nào: