Không cùng TƯ TƯỞNG, KHÓ CÓ THỂ LÀM NÊN VIỆC lớn


  “Họ cười tÔI vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau”

  Đối với một số người, cho dù họ có cố gắng đến đâu chăng nữa thì họ cũng không có được những cống hiến đó.

  "Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay, một là để giúp đỡ chính mình, và một là để giúp đỡ những người khác."

  -- KHÔNG CÙNG TƯ TƯỞNG, KHÓ CÓ THỂ LÀM NÊN VIỆC --

  Dần dần ngẫm cũng thấy đúng: "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa." 
  #thaiaitiacademy #nghikhac

Không có nhận xét nào: