MÌNH NGHĨ, MÌNH THẤY câu nói kinh điển của khác hàng

  "MÌNH NGHĨ, MÌNH THẤY."

  Đây luôn có câu nói kinh điển của khách hàng khi nhận xét đánh giá về 1 sản phẩm.
  Khi 1 sản phẩm bạn làm ra bằng tất cả kiến thức về chuyên môn cũng như sự trau truốt. 1 người làm nghề thường rất có tâm khi họ tạo ra 1 sản phẩm, cũng giống như 1 người mẹ sinh ra 1 đứa con rất quan tâm và chăm sóc, muốn nó thực sự hoàn thiện và đẹp đẽ nhất.

  Thế nhưng khi khách hàng nhận xét "Mình nghĩ, mình thấy" thì sản phẩm đó lại trở nên biến dạng. 

  ":Mình rất thích câu Steve Jobs và tôn chỉ của Apple nói rằng: các sản phẩm của apple làm ra cho người dùng, chứ không phải cho người dùng tùy biến. Việc chỉnh sửa nâng cấp hãy để chúng tôi thực hiện, việc của bạn là sử dụng chúng."

  Và tôi luôn có 1 câu nói tâm đắc "1 bức tranh chỉ nên vẽ ra 1 lần, việc chỉnh sửa vẽ lại, nó ko còn là 1 tác phẩm nghệ thuật ".
Không có nhận xét nào: