Tham vọng lớn, thì phải hy sinh nhiều thứ

    Tham vọng lớn, thì phải hy sinh nhiều thứ
    Thời gian sẽ cho ta thấy mỗi thành quả sẽ dần xuất hiện.
    Trồng cây đời mình ko ăn thì đời con ăn quả ngọt, Đi đâu mà vộiKhông có nhận xét nào: