Đi thật nhanh tới đích rồi ở ẩn như Nguyễn Bỉnh Khiêm có dạy

    Nhiều lúc muốn phi thật nhanh tới đích rồi ở ẩn. Nhưng lại muốn từ từ để rìu dắt người khác. Thật lòng mà nói!!! 
    Nguyễn Bỉnh Khiêm chả dạy điều đó hàng trăm năm trước rồi ư: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao. Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ uống. Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao...Không có nhận xét nào: