Sáng thức dậy thấy mặt trời đỏ rực, Đỏ mặt trời đỏ dòng máu trong tim

    Sáng thức dậy thấy mặt trời đỏ rực
    Đỏ mặt trời đỏ dòng máu trong tim.
    ...thấy yêu và cảm ơn những người lính Hải quân vô cùng ....Không có nhận xét nào: