CEO Zubi Group - người làm sao của chiêm bao làm vậy!

  CEO Zubi Group chia sẻ: Từ trước đến giờ, tôi luôn quan niệm:”người làm sao của chiêm bao làm vậy.”
  - Người đã khéo làm gì cũng khéo, người vụng về thì làm việc gì cũng vậy thôi.
  - người khôn nói cũng thấy khôn, kẻ khờ nói lắm cũng chẳng dc câu nào.
  —> tôi là người hay để ý vặt, vì từ những điều vặt vụn đó, tôi có cách nhìn nhận và đánh giá.
  - sở dĩ, tôi đã chứng kiến nhiều giấc mơ của tôi, đã xảy ra đúng thật. Nhiều lúc cảm giác những gì đag nhìn thấy rất quen như đã từng xảy ra lâu rồi.
  P/s: tôi vẫn quan điểm: “người làm sao của chiêm bao làm vậy?”
  Trên đây là cách tôi đánh giá về con người.
  Nếu bạn có quan điểm riêng đừng tiếc để lại cm.Không có nhận xét nào: