Kẻ điên chốn phồn hoa với những đam mê tuổi trẻ

    Có những thứ qa đi, nghĩ lại thấy hối tiếc. 
    Nhiều tư duy trong đầu quá, mà biết nói cùng ai? **Kẻ điên chốn phồn hoa** 
    - Người ko đủ tầm: cho rằng thằng điên khùng, ngu ngơ, viển vông, nói linh tinh. 
    - Người hiểu: là người có ảnh hưởng nhất, thúc đẩy tôi, ủng hộ tôi làm tất cả để có được thành công. Xong, rất tiếc ko có duyên để đi cùng nhau xa hơn. 1 người học trò của tôi, nhưng lại là 1 người anh tuyệt vời. 
    —-> trong đời bạn, có lẽ cũng đã đánh mất những người như vậy đúng ko?Không có nhận xét nào: