Tư duy quyết định cuộc đời của bạn

  TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH NHIỀU THỨ TRONG CUỘC ĐỜI LẮM!!!. hãy nhớ luôn giữ mọi thứ ở mức CÂN ĐỐI.
  CUỘC ĐỜI NÀY, ĐỪNG ĐỂ LÊN VOI XUỐNG CHÓ, đã lên được voi thì hãy cố mà giữ yên.
  Nhiều người hỏi tôi dạo này làm ăn thế nào? tôi uhm, vẫn bình thường.
  - Ở Việt Nam hay có suy nghĩ: ĂN xổi Ở THÌ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, lúc nào trong đầu cũng muốn nhanh chóng giàu sang, phú quý. 
  - Tôi chứng kiến rất nhiều người BẠN của tôi, ngày hôm qua họ rất giàu sang, nhưng hôm nay chẳng còn cái gì. Hay còn gọi là "Lên voi xuống chó"... đừng dùng câu: 'THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG'.
  ---> Tôi sợ gặp phải cái cảnh nay giàu mai hèn? nên tôi làm mọi thứ, mọi việc 1 cách từ từ, đến đâu chắc đến đó.
  - Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người có ước mơ giàu sang thật vĩ đại, nhưng họ chỉ tưởng tượng rồi để đó làm việc khác, chờ cơ hội.
  --> Tôi cũng sợ cái cảnh chờ cơ hội, có ý tưởng là tôi phải làm ngay, chưa biết có thành công nhưng vẫn cứ làm, tôi xem đó là đam mê.
Không có nhận xét nào: