Người đời nói: "thêm 1 người bạn, bớt 1 kẻ thù".

    Người đời nói: "thêm 1 người bạn, bớt 1 kẻ thù".
    Trên đầu 3 thước có Thần linh.Không có nhận xét nào: