Đi về hướng mặt trời


    Mr. Hồ Hữu Thái (CEO Thabidu)
    Đi về hướng mặt trời,  bàn chân đi về hướng mặt trờiKhông có nhận xét nào: