Tâm linh là trí tuệ, không phải là lòng tin mù quáng

    Phải thật tĩnh tâm. Thì mới có những chiến lược hay. Thoắt cái ngoảnh lại đã 27. Vẫn sống chết 1 con đường, vẫn thực hiện 1 bản kế hoạch dài.
    Có những lúc khó khăn nhất, là bụt lại xuất hiện chỉ lối. Tôi luôn có niềm tin vào tâm linh theo cách mà tôi cảm thụ được.    Tâm linh là trí tuệ, ko phải là lòng tin mù quáng. 🙏🙏🙏
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
    #trà_đắng #hương_trầm #nhạc_thiền

Không có nhận xét nào: