CEO Zubi Group - Nguyện một lòng như đoá Liên hoa tâm thành bên Người

    Nguyện một lòng như đoá Liên hoa tâm thành bên Người
    Cầu nhân sinh không mang khổ đau vì Đức A Di Đà 
    Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm 
    Từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi.

Không có nhận xét nào: