Con gái quý như bình rượu mơ

    Con gái quý như bình rượu mơ, bố chẳng có gì ngoài 3 bình rượu quý, rượu quý chỉ giành cho người xứng đáng thôiKhông có nhận xét nào: