Thế nào là 1 lòng tôn kính Đức Phật Thích Ca

   NGƯỜI CÓ LÒNG TÔN KÍNH PHẬT

  Lòng tôn kính Phật là một tình cảm mầu nhiệm và thiêng liêng nhất trên cuộc đời. Mầu nhiệm vì ai càng tôn kính Phật chừng nào thì lại càng sống thực tế, lợi ích và chu toàn mọi phận sự khác trong cuộc sống tới đó. Vì Đức Phật là Bậc Đại Thánh Vô ngã, khi ta đặt lòng tôn kính vào Ngài thì tình cảm đó biến thành lòng từ bi và trách nhiệm trở lại với tất cả chúng sinh. 

  Lòng tôn kính Phật lớn đến chừng nào thì các đạo đức khác, trí tuệ khác cũng lớn theo chừng đó. Cho nên, không bao giờ có ai tôn kính Phật mà là đứa con bất hiếu, không bao giờ có ai tôn kính Phật mà là một người phản bội vô ơn, không bao giờ có ai tự nhận rằng mình tôn kính Phật mà lại sống cả một cuộc đời vô nghĩa không phụng sự tha nhân. 

  Lòng tôn kính Phật cho chúng ta sức mạnh, ý chí và bản lĩnh để hoàn thiện mọi phương diện của chính mình cũng như giúp cho nhau cùng vượt lên từng ngày từng giờ trong đạo lý Giác ngộ.

  Lòng tôn kính Phật thiêng liêng vì đó là sự liên kết chặt chẽ giữa Chư Phật và chúng sinh, giữa chư thiên và nhân loại. Vì theo luật nhân quả. Ta tôn kính ai thì ta mở ra con đường trở thành người đó. Ta tôn kính một Bậc Đại Trí Tuệ, Đại Từ Bi, Đại Giác Ngộ nơi Bậc Thánh ấy muôn loài chúng sinh tìm thấy chỗ tựa nương, tìm thấy chân lý, tìm thấy ánh sáng, tìm thấy hạnh phúc thì chúng ta cũng dần dần sẽ làm nên những điều mà Bậc Thánh vĩ đại ấy đã làm được cho thế gian này.

  Vì có lòng tôn kính Phật mà mỗi khi chúng ta tính phạm lỗi lầm thì đều được Thần Thánh cản ngăn bớt lại.

  Vì có lòng tôn kính Phật mà mỗi khi phải trả ác nghiệp, ta đỡ thê thảm, đỡ vất vả mà lại ngộ ra được đạo lý sau đó để vượt lên.

  Vì có lòng tôn kính Phật mà mỗi khi ta vinh quang ta biết khiêm tốn để tiếp tục tu hành, giữ giới.

  Vì có lòng tôn kính Phật mà dù trăm giông, nghìn bão bủa vây ta cũng sẽ vượt qua hướng về ánh mặt trời rực sáng.

  Ngày nào chúng sinh còn tôn kính Phật ngày đó Chánh Pháp còn hưng thịnh giữa thế gian này.

  Muốn tôn kính Phật thì phải hiểu rất nhiều về lịch sử của Đức Phật và phải thực hành rất nhiều lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới cảm nhận được sự vĩ đại của Ngài mà kính phục, mà tán dương. 

  Sẽ có những lúc, vì ngộ ra được đạo lý gì đó mà chúng ta xúc động quỳ xuống trước Ngài mà bật khóc kính thương. Sẽ có những lúc, tâm ta loạn động theo dòng đời vội vã thì ý niệm tôn kính Phật nhẹ nhàng trong tâm sẽ là nơi cho ta tìm về an trú, tìm về nương tựa. Dù vinh quang hay đắng cay, dù hưng thịnh hay suy tàn thì lòng tôn kính Phật trong chúng ta vẫn phải luôn rạng rỡ.

  Người nào thường lễ kính Phật và tôn kính Phật đúng thì sẽ gặt hái được nhiều phúc báo:

  - Dễ thấy được lỗi mình và dễ cảm thông cho lỗi của người khác.

  - Tâm dần yêu thương, tử tế, trách nhiệm với mọi loài.

  - Nghị lực sống, ý chí hoàn thiện bản thân ngày một tăng trưởng.

  - Sống rất thực tế, làm việc rất năng suất.

  - Mọi người kính trọng, sum vầy quanh mình dần dần.

  - Trí tuệ sáng ra, hiểu đúng dần đạo lý.

  - Bớt phiền não dần dần.

  - Nhiều cơ hội làm phúc mở ra dần.

  - Nếu có trả ác nghiệp thì trả trong danh dự và ngộ ra được nhiều bài học đạo lý.

  - Nếu có hưởng phúc báo vinh hiển thì dễ giữ được tâm khiêm tốn, biết ơn.

  - Nếu có khởi ý làm ác thường rất khó làm được.

  - Nếu có khởi ý làm việc thiện thường được toại nguyện.

  - Khuôn mặt đẹp lên từ từ.

  - Tâm nảy nở nhiều ý nghĩ thiện.

  - Hoàn cảnh sống được cải thiện dần dần.

  - Oai nghi chỉnh tề hơn, thân tướng sang trọng hơn.

  - Nếu có tu tập thiền định thường dễ nhiếp tâm.

  - Dần dần đạt được địa vị trong đời sống.

  - Xuất hiện ý niệm giáo hóa chúng sinh và bảo vệ Phật Pháp.

  - Gieo nhân Giác ngộ cho vô lượng kiếp về sau.

  - Lọt vào sự gia hộ, thử thách, kiểm tra, giao việc của Chư Thiên Bồ Tát.

  St


Không có nhận xét nào: