Các ngày lễ Phật giáo trong năm, Quý phật Tử cần biết

   Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo vẫn được duy trì, được tổ chức trọng thể trong từng quốc gia theo đạo Phật, đặc biệt là một số quốc gia xem Phật giáo là quốc giáo.


  Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm theo Âm Lịch

  01/01 Vía Di Lặc
  15/01 Lễ Thượng Nguyên
  08/02 Phật Thích Ca Xuất Gia
  15/02 Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
  19/02 Quan Thế Âm Giáng Sanh
  21/02 Phổ Hiền Giáng Sanh
  06/03 Ca Diếp Tôn Giả
  16/03 Phật Mẫu Chuẫn Đề
  04/04 Văn Thù Bồ Tát
  08/04 Phật Thích Ca Giáng Sanh (thống nhất lại ngày 15)
  20/04 Vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân
  23/04 Phổ Hiền Thành Đạo
  28/04 Dược Sư Giáng Sanh
  13/05 Vía Gìa Lam Thánh Chúng
  03/06 Vía Hộ Pháp
  19/06 Vía Quan Thế Âm Thành Đạo
  13/07 Vía Đại Thế Chí
  15/07 Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)
  30/07 Vía Địa Tạng Bồ Tát
  06/08 Huệ Viễn Tổ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông
  08/08 Tôn Giả A Nan Đà
  19/09 Vía Quan Thế Âm Xuất Gia
  29/09 Vía Dược Sư Thành Đạo
  05/10 Vía Đạt Ma Tổ Sư
  08/10 Ngày Phóng Sanh
  15/10 Lễ Hạ Nguyên
  17/11 Vía Phật A Di Đà
  08/12 Phật Thích Ca Thành Đạo
  Vào những ngày Lễ Vía trên quý Phật tử nên ăn chay ,cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp

Không có nhận xét nào: