Khi nghe bất kỳ ai, việc lớn hay nhỏ. Chỉ được tin 60% còn lại hãy tự Kiếm Chứng

  Tất cả mọi sự, dù là ai, dù việc lớn hay nhỏ. Khi nghe cũng chỉ được phép tin 60%, còn lại phải tự mình kiểm chứng lại.

  Nguyễn Du có nói:
  Trăm năm trong cõi người ta
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
  Trải qua 1 cuộc bể dâu
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

  Bây giờ mới ngẫm được, mới hiểu cảm thụ được triết lý của các cha ông.
Không có nhận xét nào: