Ta đâu có...chỉ là ta xem cuộc đời là vở diễn

   NGẪU HỨNG TỰ VIẾT 23.8.2022

  Ta đâu có rảnh, chỉ là ta biết là sắp xếp. 

  Ta đâu có cao thượng, chỉ là ta hy sinh cho thứ lớn.

  Ta đâu có giàu, chỉ là ta biết sẻ chia.

  Ta đâu có buồn đau, chỉ là ta phải kìm nén.

  Ta đâu có điếc, chỉ là ta học lắng nghe.

  Ta đâu có mù, chỉ là ta học cách nhìn sâu sắc.

  Ta đâu có nóng, chỉ là ta biết dùng lửa.

  Ta đâu có vội, chỉ là ta biết điểm sẽ đến.

  Ta đâu có khờ, chỉ là ta học khiêm tốn.

  Ta đâu có ngu, chỉ là ta xem cuộc sống là 1 vở diễn.
Không có nhận xét nào: