hãy đơn giản hoá để tạo ra giá trị lớn nhất #amuni

   1 ngày làm việc.

  Ko đóng vest chỉnh chu như trước, ko đến vp làm việc, ko can thiệp nội bộ vận hành. Hãy đơn giản hoá để tạo ra giá trị lớn nhất. Hãy tạo ra quy trình, hãy đóng gói quy trình. Những năm tháng tiếp theo của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng.

  --------

  Càng đơn giản càng sâu sắc

  Càng Bình thường càng bền lâu

  Càng nóng vội càng lo âu

  Càng mong cầu càng thất vọng

  Càng biết đủ càng an vui

  Người ngu nghĩ mình ngu

  Nhờ vậy mà có trí

  Người ngu tưởng có trí

  Hoá ra là chí ngu

  #amuni

Không có nhận xét nào: