Thẩm trà đêm khuya

     Đêm nay bên ấm trà.

    Ngan ngát hương trầm thoảng

    Nhấp chén trà thơm trong tịch tĩnh

    Hương trời khí đất toả lòng ta.
Không có nhận xét nào: