Hạnh phúc là biết điểm dừng giữa cuộc sống bộn bề này

     "Bản năng - tư duy - thay đổi"

    - Khi chưa có, tham vọng, sống chết để có được những thứ đó, nào tiền, nào danh, nào hơn thua.

    - Khi có rồi, cũng chẳng happy hơn, tất cả chỉ là ảo tưởng, hư vô. Có có mà không không, ko ko mà có có. 

    - Hạnh phúc chân thật là an vui với mọi khoảnh khắc. Cuộc đời này, đôi khi bạn chỉ cần biết 1 ĐIỂM DỪNG, khi đó có thể bạn sẽ cảm thụ được hạnh phúc. Bạn có tin? khi ấy bạn sẽ có tất cả. 

    www.amuni.me - góc nhỏ bình an
Không có nhận xét nào: