Hạnh phúc đơn giản cho hiện tại

   Trong cuộc đời bạn sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa.   Mưa càng to, nước càng ngấm sâu, gió càng mát, mặt trời càng tỏa nắng 

  Bất hạnh, trên thực tế là quá trình để tạo ra hạnh phúc. 

  Quá trình này có thể ngắn, cũng có thể dài

  Có thể khó khăn ít, nhưng cũng có thể khó khăn nhiều

  Nhưng dù cho có thế nào, vẫn hãy kiên trì, và cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc mỗi giây phút mà bạn trải qua

  Và luôn nhớ rằng, khó khăn ngày hôm nay là tích lũy cho thành công sau này, bạn nhé!


Không có nhận xét nào: