Bản lĩnh là tạo ra cuộc chơi, và vận hành cuộc chơi.,

     Bản lĩnh là tạo ra cuộc chơi, và vận hành cuộc chơi., cuộc sống cũng là cuộc chơi, ta muốn chơi theo cách gì....đó là sự lựa chọn.

Không có nhận xét nào: